Hoe werkt het internet?

Gemiddelde leestijd: 13 minuten

Waarschijnlijk heb je al geëxperimenteerd met internet en wilde je al informatie opzoeken. Bijvoorbeeld over activiteiten die bij je in de buurt plaats vinden of je wilde gewoon iets anders opzoeken. Het internet is heel makkelijk om informatie op te doen op allerlei gebieden. En binnen een mum van tijd heb je meestal die informatie al voor handen. Wanneer we iets op het internet opzoeken, zoeken we naar informatie wat op een andere computer staat opgeslagen. Om bij deze informatie te komen moet er via het internet een hele route afgelegd worden. In dit blogbericht kan je leren hoe het internet werkt.

hoe werkt het internet?

Inhoudsopgave

Het-grote-Internet-en-e-mail-boek-

Wil jij weten hoe het internet werkt?

Internet is in het dagelijkse leven een steeds grotere rol gaan spelen. Zo wordt het internet gebruikt voor:

 • De communicatie
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben je benieuwd hoe het internet precies werkt?

Lees dan snel verder!

Hoe werkt het internet?

Wanneer we de computer aansluiten op het internet door middel van een netwerkkaart krijgt deze automatisch een MAC-adres toegewezen. Door middel van dit MAC adres kan de computer vervolgens geïdentificeerd worden. Een netwerkkaart is daarom het beste te vergelijken met een kenteken waarmee een auto geïdentificeerd kan worden.

Wanneer de computer wordt verbonden met het internet, wordt in feite de netwerkkaart in de computer verbonden met het internet. Om deze netwerk kaart te kunnen benaderen wordt er een privé IP-adres aan het MAC adres gekoppeld. Zo weet het netwerk met welke computer er gecommuniceerd moet worden. Een IP-adres is een softwarematige unieke code waardoor het internet weet van welke netwerkkaart de aanvraag naar de informatie gedaan werd.

Wat is een IP-adres?

Het Privé IP-adres kan het beste vergeleken worden met een huis welke te vinden is op basis van de postcode en het huisnummer. Zonder postcode en huisnummer weet de postbezorger niet waar het pakket afgeleverd moet worden. Bij de computer gaat het bezorgen van zo’n pakket net iets anders. De computer werkt namelijk niet op basis van woorden, maar met eentjes en nulletjes. Een privé IP-adres ziet er als volgt uit: 192.168.0.1. Hiermee wordt de route naar de netwerkkaart in de computer thuis geïdentificeerd.

Om zo’n Privé IP-adres te kunnen krijgen. Hebben we een klein stukje software nodig wat DHCP genoemd wordt. 

Wat is DHCP?

DHCP is de software welke op de router geïnstalleerd staat om het publieke adres om te zetten naar een Privé IP-adres. Hierbij kijkt de router naar welke IP-adressen er op dit moment zijn toegewezen aan de andere apparaten in het thuisnetwerk, om op die manier een nieuw uniek IP-adres aan te kunnen maken voor ieder apparaat dat verbinding maakt met het internet. Met een Privé IP-adres alleen ben je er nog niet omdat dit er alleen maar voor zorgt dat je binnen het huis verbinding kan hebben met andere apparatuur. Omdat er bij een apparaat aangegeven wordt of er een verbinding is met het wifi netwerk, kan het zomaar zijn dat het apparaat aangeeft dat je verbonden bent met wifi. Terwijl je nog geen verbinding met de buitenwereld kunt maken. 

Wat doet een router

Wanneer de router een verbinding heeft met een modem welke online is krijgt de router een IP-adres door waarmee de router verbinding kan maken met de buiten wereld. Om deze verbinding te delen met de apparaten in huis wordt de DHCP gebruikt om zo aan alle aangesloten apparaten een internetverbinding te kunnen bieden. Zo’n IP adres wordt verkregen via een modem, die er voor zorgt dat de verbinding met de buiten wereld mogelijk wordt.   

Wat is een modem?

Het modem is het apparaat wat ervoor zorgt dat het netwerk in huis verbinding kan maken met de buiten wereld. Om deze verbinding tot stand te kunnen brengen  is er een CMTS nodig die kan communiceren met het thuis netwerk. Dit gaat door middel van een IP-adres die gelinkt is met het modem. Het modem kan de verbinding naar de buiten wereld alleen maar voor een apparaat tegelijkertijd tot stand brengen. Maar hier komt dan de router met zijn DHCP van pas waardoor er meerdere apparaten in huis verbinding kunnen maken met het internet.   

Wat doet het CMTS?

Om vanaf een computer in een thuis netwerk naar informatie te kunnen zoeken is er een internet provider nodig. Dit wordt ook wel de CMTS genoemd. Ok, nu weten we hoe het thuis netwerk verbinding maakt met de buiten wereld. Maar hoe komt de informatie dan op mijn beeldscherm terecht? 

Het-grote-Internet-en-e-mail-boek-

Wil jij weten hoe het internet werkt?

Internet is in het dagelijkse leven een steeds grotere rol gaan spelen. Zo wordt het internet gebruikt voor:

 • De communicatie
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben je benieuwd hoe het internet precies werkt?

Ontdek hier de mogelijkheden van het internet!

De werking van internet

Om iets op internet op te kunnen zoeken, hebben we allereerst een apparaat nodig die verbinding kan maken met het internet. En op dit apparaat moet een programma worden geïnstalleerd waarmee we kunnen zoeken naar informatie. Dit programma wordt ook wel de webbrowser genoemd, wat niets anders wil zeggen dan internet zoeker. Op Windows staat tegenwoordig Microsoft Edge geïnstalleerd, terwijl dit bij Android apparaten Google Chrome is en bij Apple is dit Safari. De intentie van al deze programma’s is hetzelfde en dat is het zoeken naar informatie

Hoe werkt het internet

Als we via zo’n programma een zoekopdracht doen, wordt er via het privé IP-adres een melding gedaan bij de router dat er naar informatie gezocht wordt. Dit signaal wordt vervolgens aan het modem doorgegeven die vervolgens om toestemming vraagt bij de CMTS. Nu is er uiteindelijk wel een verbinding met internet waarbij er via verschillende wegen naar de informatie gezocht wordt. Omdat de computer met eentjes en nulletjes werkt, is een URL niet direct leesbaar voor een gebruiker. Om dit toch leesbaar te maken wordt het DNS gebruikt om de cijfers om te zetten naar een voor de mens begrijpbare tekst. 

Wat is DNS?

Met DNS wordt Domain Name Service bedoeld, wat een grote database is, waarin allemaal namen staan welke gekoppeld zijn aan een IP-adres. Zo kan je op twee verschillende manieren een specifieke website op jouw beeldscherm laten verschijnen. Voor de computer wordt een IP adres gebruikt, hetgeen gemakkelijker te begrijpen is ten opzichte van de computer techniek. Een IP-adres van een website kan er als volgt uit zien. 87.233.209.20. Dit is het IP adres van www.24kitchen.nl. Omdat het onmogelijk is om ieder IP adres van iedere website te kunnen onthouden is het DNS van het IP adres van www.24kitchen.nl uit een database gehaald. Een database is niets anders dan een grote tabel waar gegevens in opgeslagen staan.

Als deze informatie gevonden is krijgt het modem een signaal waardoor de informatie opgehaald kan worden. Als de website zonder wachtwoord werkt, kan je nu deze pagina op de computer bekijken. Iedere keer wanneer er opnieuw naar informatie gezocht wordt begint dit proces opnieuw.

Is internet veilig?

Omdat iedere computer op basis van een IP adres getraceerd en benaderd kan worden, betekent dit dat ook hackers hier gebruik van kunnen maken. Om te voorkomen dat hackers hier gebruik van maken is het belangrijk om het internet tegen buitenstanders af te weren. Dit gebeurt door middel van een firewall. Maar ook wanneer er een firewall op de computer geïnstalleerd staat betekent dit niet dat de computer volledig veilig is. Om er zeker van te zijn dat alle bestanden op de computer veilig zijn, is het daarom belangrijk om altijd een reserve kopie te maken waardoor je de computer tegen inbreuk van buiten af beschermt. Zodoende raak je jouw belangrijke bestanden nooit kwijt.  

Is internet veilig?

Het-grote-Internet-en-e-mail-boek-

Wil jij weten hoe het internet werkt?

Internet is in het dagelijkse leven een steeds grotere rol gaan spelen. Zo wordt het internet gebruikt voor:

 • De communicatie
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben je benieuwd hoe het internet precies werkt?

Ontdek hier de mogelijkheden van het internet!

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.